Doktorri i parë i shkencës në botë ishte kinez

Grada zyrtare e Doktorrit të Shkencës është dhënë në Kinë (në kohën e JIN-it Perëndimor 475-222 para ekopës së re).

Ky titull – gradë – shkallë akdemike është dhënë për specialistët e dalluar në lëminë e shkencës në Kinë, transmeton Vizioni.info.

Në vitn 268 para epokës së re, juristit të quajtur JIO CONG iu dha grada Doktor i Drejtësisë.

Kinëzi JIO CONG (në kohën e JIM-it Perëndimo) është doktorri i parë i drejtësisë në botë.

Kurse në Evropë në shekullin XII të epokës sonë, dolën doktrrët e parë nga Universiteti i Bolojës në Itali. /Vizioni.info/