3 shkaqet pse xhindi e godet njeriun

Ndonjëherë xhindi e dashuron njeriun e goditur dhe e godet atë për t’u kënaqur me të. Kjo goditje është më e lehta dhe më e buta në mesin e të tjerave.Nganjëherë njeriu mund t’i ketë shqetësuar duke përmjerrë mbi ta, duke hedhur ujë të nxehtë mbi ta, duke mbytur dikë prej tyre, ose duke u bërë shqetësime të tjera. Kjo është goditja më e rëndë. Shpesh në këtë lloj xhindët e vrasin të goditurin.Nganjëherë xhindët e bëjnë këtë në formë të shqetësimit të thjeshtë të njeriut, siç bëjnë disa njerëz injorantë (kriminelët) me udhëtarët.