Natën është një orë, nëse besimtari lutet lutja pranohet

user Author