Efektet e fushës anti-magnetike në organizmin e njeriut

Fushat anti-magnetike si të Diellit dhe Tokës  por edhe të gjithë trupave të tjerë qiellorë qoftë mbrenda apo jashtë  sistemit tonë diellorë, ndikojnë  drejtë për së drejti në jetën e njeriut. Efektet e sajë qoftë pozitive apo negative ndikojnë tek njeriu varësisht nga pozita e Tokës në raport me  Diellin dhe  Hënës në raport me Tokën, duke përfshi edhe pozitën e trupave të tjerë qiellorë në raport me Tokën.

            Si efekt pozitive pa të cilën nuk do të mund të jetonte njeriu në Tokë janë, mbrojtja nga goditja e trupave të tjerë qiellorë,fenomenet e baticës dhe zbaticës të cilat e mundësojnë qarkullimin e ujit në planetin tonë,dhe shpërndarja e fushës magnetike me ç’rast zvoglohet intenziteti i fushës magnetike në siperfaqen e Tokës.

            Efektet pozitive të fushës anti-magnetike të Diellit janë, shpërndarja e dritës dhe energjisë së nxehtësisë.

            Krahas efekteve pozitive ka edhe efekte mjafë negative të fushave magnetike sikur ajo që buron nga Toka, Dielli dhe ç’do trupi qiellorë që posedojnë fusha dhe anti-fusha magnetike që kalojnë nëpër Tokë.

         Dihet që në organizmin e njeriut ka prezencë të hekurit (Fe) në gjakë. Momentet magnetike të atomeve të hekurit (Fe) në gjak apo dipolet magnetike të hekurit (Fe) në gjakë në jetën e përditshme orjentohen në drejtim të  fushës magnetike të Tokës që konsiderohet si  një forcë e parë .

            Fusha  anti-magnetike e Tokës që është një forcë anti-gravitacionale  vepron me forcë shtytëse gjithmonë në drejtim të  Hënës , prandej intenziteti i saj maksimal arrihet në pozitën kur Hëna ndodhet më afër Tokës.

            Në këtë rast fusha anti-magnetike si një forcë e dytë tenton me forcë ti orjentoi momentet magnetike të hekurit (Fe) në gjak  në kahje dhe drejtim të fushës anti-magnetike ;

            Nga ana e tjetë kemi edhe fushën anti-magnetike të Diellit e cila është shumë fikase dhe ka një forcë jashzakonisht të madhe mbi planetin e Tokës konsiderohet si një forcë e tretë e cila tenton që momentet magnetike ti orjentoi në kahje dhe drejtim të njejtë me këtë fushë anti-magnetike tëDdiellit , duke mos përjashtuar edhe ndikimet e fushave dhe anti fushave magnetike të trupave të therë qiellorë.

             Në këto rrethana momentet magnetike të hekurit (Fe) në gjakë bëjnë levizje kaotike (figura 43), dhe nuk mund ta mbajnë një gjendje stabile dhe të jenë të orjentuara në drejtim të fushës magnetike të Tokës.

fig 43

            Kjo lëvizje kaotike e dipoleve magnetike të hekurit ,në gjakê  bëhet edhe më agresive në kohën kur Hëna ndodhet më afër Tokës , dhe kur Toka ndodhet më afër Diellit.

            Por si do që të jetë efektet vërhen më shumë duke filluar nga shtatori deri në mars kurse arrijnë kulmin me elemente negative rreth 4 jananrit.

            Të gjitha këto në organizmin e njeriut shkaktojnë shumë ç’rregullime nga më të lehtat deri te ato serioze siq janë, dhe shkalla e seriozitetit varet sidomos nga prezenca e hekurit (Fe) në gjakë.

Efektet negative të fushave antimagnetike te njeriu

  • Kanë sters shumë të madh
  • Organizmi i tyre nuk mund të rrijë i qetë dhe bëjnë lëvizje të pakontrolluara
  • Janë shum agresiv dhe se kontrollojnë situaten
  • i dergon drejt në konflikte pa asnjë shkas  dhe kryejnë akte të dhunshme rrahje vrasje , tregojnë shumë pakujdesi në komunikacion , kurse  janë njerzit më së shumti që shkaktojnë aksidente të të gjitha formave në komunikacion dhe shumë e shumë të tjera.

           Kjo mund të vertetohet nëse shiqohen raportet e ndeshjeve në komunikacion me fatalitete, vrasjet, tentim vrasjet, konfliktet.

      Përpos këtyre keto forca kanë efekt jashtëzakonisht të madh edhe në vdekjet e natyrshme, sidoms të vjetrit dhë sëmuarit nuk mund ju përballojnë të gjitha këtyre forcave, prandej ndodh shumë shpesh që vdekjet e natyrshme ndeshjet me pasoja, konflikete të ndodhin njëra aps tjetrës, prandej pothuajse pjesa më e madhe (jo e tëra) e të gjitha këtyre  ndodhë në këto kohëra.

            Këto efekte negative ndodhin shumë here spontanisht,dhë ç’do kohë por kalojnë shumë ngadalë, sepse ngacmimi i nervit të paktën 48 orë i duhet mu qetësu, por efektet e këtyre forcave zgjasin edhe më shumë ditë dhe javë. si shembull rreth 05 janarit Toka është më afër Diellit në një distancë afër 147 093 452, kurse më 21 djetor 2019 dhe 14 janar 2020, Hëna ndodhet në pikën më të afërt me Tokën në distancën 366 057 km, kurse efektet më së shumti vërehen nga shtatori deri në mars.

             Veprimi i një kohësishëm i këtyre dy fushave anti-magnetike të Diellit dhe Tokës në arganizmin e njeriut sidomos te ata që kanë sasi të hekurit në gjakë përtej normales shkaton kaos, nervozizëm,panik, stres, hiper tension. Këto efekte më shumë ndikojnë tek njerzit që banojnë afër largë përquesve të tensionit të lartë.Në këtë rast fusha anti magnetike e Tokës nuk ka ndikim te këta përques sepse fushat magnetike që burojnë nga Toka këta fusha elektromagnetike nga këta përques i largon nga siperfaqja, por efekt negativ ka gjatë ditës sepse fusha anti-magnetike e Diellit sepse i dergon këto valë elektro magnetike drejt e në siperfaqe , dhe njerzit që banojnë afër tyre i ndien shumë këto efekte negative.

Subscribe

Parandalimi

            Vdekjeve të natyrshme nuk mund të ju bëjmë asgjë, kurse një pjesë e këtyre efekteve mund të parandalohen në kontrollimin e sasisë së hekurit (Fe) në gjak, dhe njejrzit duhet të kenë kujdes sidoms në këto kohra.

       E gjith kjo nuk ka asnjë lidhje se a është Hëna e plotë , gjysëm Hënë apo Hënë e re, por varet vetëm nga pozita e saj mbi kokat tona, dhe këmbët tona.

Efektet e fushave antimagnetike në kohën reale

         Për shkak të pozicionit të Hënës  Tokës dhe Diellit, por edhe i trupave të tjerë qiellorë, fushat antimagnetike që burojnë nga Dielli dhe Toka do të ketë më shumë ndikime nga data 21 deri me 25 gusht 2019.

         Vlen të theksohet se Marsi, Venera, Dielli dhe Toka ndodhen afërsisht në një linjë, perderisa Hëna në raport me Diellin dhe Tokën mbyll këndin e 90° rreth datës 23 gusht 2019.

Vazhdon nga 03 shtator deri 08 shtator 2019 kulminacionin e arrinë me 05/09/2019

      Po te shiqohet raporti i policisë vetëm mbrenda këtyre ditëve kemi disa lendime me mjete të forta popr edhe aksidente njëri me fatalitet me daten 23/08/2019 rreth orës 03 të mëngjesit,

Në këtë kohë Hëna ka qenë në pozitën më të lartë mbi kokakt tona prandej efekti i saj ka qenë maksimal.

Vlenë të theksohet se këto efekte maksimale arrihen dy here në ditë, si në arstin kur Hëna ndodhet në pikën maksimale mbi kokat tona si per shembull me 05/09/2019  rreth orës 05 e 30 në mëngjes dhe rreth orës  20 në mbrëmje.

Parandalimi

 Mendoni se ky nervozizëm vjen dhe kalon kohë pas kohe, kujdes sepse gjithmon në aksidente njëra palë është e pafajshme.

       Një gjak i njeriut  mund të nxehet për 30 sekonda por për tu ftohur i nevoiten 30 vite, apo asnjëhere nuk ftofet.

      Nga ana e tjetër mund të shktrrohen përjetësht familje të atyre që mbesin viktima, qoftë të atyre që janë fajtorë të akteve të ndryshme apo atyre që nuk janë fajtorë gjatê kêtyre akteve. /Naim Krasniqi/Vizioni.Info/