1. Home
  2. Islam

Kategori: Religjion

7 veprat e bukura që ka urdhëruar profeti Muhamed alejhi selam

7 veprat e bukura që ka urdhëruar profeti Muhamed alejhi selam

7 veprat e bukura që ka urdhëruar profeti Muhamed alejhi selam Transmetohet nga Bera Ibn Azib,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se ka thënë:I Dërguari i Allahut,- salallahu alejhi ue selem na ka urdhëruar…

Read More
Si i fusin fëmijët prindërit e tyre në Xhenet

Si i fusin fëmijët prindërit e tyre në Xhenet

Si i fusin fëmijët prindërit e tyre në Xhenet Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – thotë: “Na erdhi një grua e varfër bashkë me dy vajzat e saj. Unë i dhashë tre…

Read More
Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit. I Dërguari i Allahut -alejhi selam- ka thënë:“Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë obligime. Të pranishmit e pyetën: Cilat janë ato o i Dërguari i Allahut? Tha: “Kur ta takosh, përshëndete…

Read More
Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.

Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.

Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.Ka thënë shejkhu dhe dijetari i mirënjohur, Abdulaziz bin Baz -Allahu e mëshiroftë : “Kjo kohë në të cilën jetojmë, është kohë për Butësi, Durim dhe Urtësi e…

Read More
Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

Ka thënë i dërguari mëshirë për të gjitha botët, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:“Lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni dhe mos largoni”.“Kush bën një salavat për mua, Allahu…

Read More
Dashuria për Hir të Allahut është:

Dashuria për Hir të Allahut është:

Dashuria për Hir të Allahut është:Më jep një Kuran dhe hajde të lexojmë së bashku. Më zgjo nga gjumi dhe më thuaj: “Të mos të të iki namazi”.Më ndihmo për punë të mira.Më fol për…

Read More
Një lutje për tu mbrojtur nga jo e mira dhe vendi ku qendron.

Një lutje për tu mbrojtur nga jo e mira dhe vendi ku qendron.

Një lutje për tu mbrojtur nga jo e mira dhe vendi ku qendron. Haula Bintu Hakimi tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut të thotë: “Kushdo që ndalet në një vend dhe thotë…

Read More
3 mirësitë e Allahut tek njeriu

3 mirësitë e Allahut tek njeriu

3 mirësitë e Allahut tek njeriu Llojet e mirësive, si fitohen ato dhe si ruhen.Thotë Ibnul Kajjim – Allahu e mëshiroftë:“Mirësitë e Allahut të Lartësuar janë tri llojesh: Një mirësi e arritur për të cilën…

Read More
A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

A dëshiron të të falen gjynahet pa u lodhur?

Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “Engjëjt dërgojnë salavat (luten) për ndonjërin prej jush për sa kohë që ai qëndron në vendin ku është falur, deri…

Read More
Vizita, qe ka per cmim xhenetin:

Vizita, qe ka per cmim xhenetin:

Vizita, qe ka per cmim xhenetin: Ne nje transmetim thuhet se I Derguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) thote: “Dhe nje burre i cili viziton vellaun e tij qe jeton ne periferi te atij…

Read More