1. Home
  2. Islam

Kategori: Religjion

Ç’është kjo dremitje kur nuk je në gjumë?

Ç’është kjo dremitje kur nuk je në gjumë?

Perkujtim! “Ç’është kjo dremitje kur nuk je në gjumë? Ç’është ky hutim kur je duke parë mirë? Ç’është kjo dehje kur je esëll? Ç’ësht ky banim kur të kërkojnë? Ç’është ky qëndrim kur je udhëtar?…

Read More
Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari

Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari

Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:…

Read More
Qëllimet e martesës në Islam

Qëllimet e martesës në Islam

Qëllimet e martesës në Islam 1) Ruajtja dhe shumimi i llojit njerëzor Mbijetesa e llojit njerëzor varet nga funksionimi familjar, sepse Zoti i lartësuar, për ta ruajtur llojin njerëzor, ka krijuar strukturat familjare. Zoti thotë…

Read More
Kur është Kiameti?

Kur është Kiameti?

Përcillet nga Enes bin Malik – Allahu qoftë i kënaqur me të – se vjen një beduin tek Profeti – alejhi selam – dhe e pyet:O i Dërguari i Allahut, kur është Kiameti?Profeti – alejhi…

Read More
Begatitë dhe dobitë e shiut

Begatitë dhe dobitë e shiut

Begatitë dhe dobitë e shiut.Njerëzit pinë ujë prej tij dhe u japin bagëtive dhe kafshëve të tyre për të pirë. Pemët, drithërat dhe barërat mbijnë në sajë të shiut. Asnjë qënie e gjallë nuk mund…

Read More
Kush ka tri vajza të cilat i rrit …

Kush ka tri vajza të cilat i rrit …

Është transmetuar në Musnedin e Imam Ahmedit, se profeti ﷺ ka thënë: “Kush ka tri vajza të cilat i rrit, përkujdeset për to dhe i mëshiron, e ka të garantuar Xhenetin.” I thanë: Po të…

Read More
Duaja që i çau tri palë Errësirat

Duaja që i çau tri palë Errësirat

Dëgjoni këtë dua madhështore e cila është Duaja që i çau tri palë Errësirat! Allahu nuk e refuzon duanë tënde nese e thua këtë:Thotë Muhamedi S.A.V.S : Pasha Atë që shpirti im është në duar…

Read More
3 shkaqet pse xhindi e godet njeriun

3 shkaqet pse xhindi e godet njeriun

Ndonjëherë xhindi e dashuron njeriun e goditur dhe e godet atë për t’u kënaqur me të. Kjo goditje është më e lehta dhe më e buta në mesin e të tjerave.Nganjëherë njeriu mund t’i ketë…

Read More
Duaja Kur Bie Shi

Duaja Kur Bie Shi

Allahumme sajjiben nafi’an O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm! Buhariu.Allahumme eskina gajthen mugithen meri’en meri’an gajre darrin axhilen gajre axhili. O Allah, të lutem na lësho shi të këndshëm, freskues, të…

Read More
Preferohet në rast të pagjumsisë te thuhet kjo dua

Preferohet në rast të pagjumsisë te thuhet kjo dua

Preferohet në rast të pagjumëmësisë ALL-LLAHUMME LEKE ESLEMTU VE BIKE AMENTU VE ALEJKE TEVEKKELTU VE ILEJKE ENEBTU VE BIKE HASAMTU VE ILEJKE HAKEMTU VE ENTE RABBUNA VE ILEJKEL-MASIR.FAGFIR LI MA KADDEMTU VE MA EHHARTU VE…

Read More