1. Home
  2. Islam

Kategori: Religjion

Shkaqet e fitimit të bereqetit

Shkaqet e fitimit të bereqetit

Njeriu në këtë botë lakmon fort që t’i shtohet jeta, t’i shtohet në kohë, në pasuri, në fëmijë dhe në të gjitha të dashurat e tij, të cilat ai mendon se janë shkak i lumturisë…

Read More
Tregimi për njeriun që e la nënën e tij në shkretëtirë

Tregimi për njeriun që e la nënën e tij në shkretëtirë

Në një fis të tillë jetonte një njeri që kishte një nënë të moshuar, e cila nuk kishte tjetër fëmijë përveç tij. Duke marrë parasysh se ajo ishte në moshë të shtyrë shpeshherë e humbte…

Read More
Pyetje Drejtuar Hoxhës: Pse Femrat Varrosen Më Thellë Se Meshkujt Në Varr?

Pyetje Drejtuar Hoxhës: Pse Femrat Varrosen Më Thellë Se Meshkujt Në Varr?

Pyetje Drejtuar Hoxhës: Pse Femrat Varrosen Më Thellë Se Meshkujt Në Varr? Përgjigje: Alejkumselam. Falenderimi i takon Allahut (azzevexhel), ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin (salallahu alejhiveselem), mbi familjen e tij…

Read More
KY ËSHTË DALLIMI MES HALLALLIT DHE HARAMIT!! (Lexojeni)

KY ËSHTË DALLIMI MES HALLALLIT DHE HARAMIT!! (Lexojeni)

Nëna ime një ditë kur isha i vogël më tha: A mundesh ta shqiptosh fjalën “hallall”, dhe buzët e tua të mos mbyllen gjatë shqiptimit, po të vazhdojnë të mbeten të hapura?!E bëra dhe ia…

Read More
SHËNDOSHJA – MBIPESHA ne KURAN DHE SHKENCE

SHËNDOSHJA – MBIPESHA ne KURAN DHE SHKENCE

RECETE HYJNORE:Allahu i Madhëruar thotë: “Hani e pini dhe mos shpërdoroni, me të vërtetë Ai nuk i do shpërdoruesit” {El-Earaf: 31}. Shëndoshja është një sëmundje shumë e përhapur në shumicën e shteteve, dhe në vecanti…

Read More
Shejtani nuk i afrohet asaj shtëpie nese i lexon këto 2 ajete cdo dite..

Shejtani nuk i afrohet asaj shtëpie nese i lexon këto 2 ajete cdo dite..

Shejtani nuk i afrohet asaj shtëpie nese i lexon këto 2 ajete cdo dit :Muhammedi s.a.v.s duke treguar vlerën e dy ajeteve të fundit të sures Bekare dhe ndikimin e tyre në shtëpi thotë: Allahu…

Read More
Cilat janë kafshët më inteligjente sipas Ku’ranit?

Cilat janë kafshët më inteligjente sipas Ku’ranit?

Cilat janë kafshët më inteligjente sipas Ku’ranit?Kurani dhe Suneti i Muhamedit flasin për gjërat kryesore të natyrës: ujin,Tokën faunën dhe florën si dhe kohën.Gjashtë sure në Kuran mbajnë emrin e një gjallese: El-Bekare (lopa), Neml…

Read More
Profeti Islamit Muhamedi a.s para 1450 vjetësh për ngjarjet që po ndodhin në kohën tonë

Profeti Islamit Muhamedi a.s para 1450 vjetësh për ngjarjet që po ndodhin në kohën tonë

Profeti Islamit Muhamedi a.s para 1450 vjetësh për ngjarjet që po ndodhin në kohën tonë Omeri r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut savs, ka thënë: “Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë…

Read More
NËNË KËTË VAJZË E DUA PËR GRUA

NËNË KËTË VAJZË E DUA PËR GRUA

Djali kërkonte nuse të martohet, dhe i thotë nënës së vet të shkon te filan shtëpia, sepse atje ishte një vajzë që e donë për grua! Nëna ia kthen: Biri im, ajo vajzë nuk është…

Read More
Domethënia e numrit 7 në Islam

Domethënia e numrit 7 në Islam

Ky është vetëm një studim i shkurtër dhe disa prej argumenteve për këtë numër.Numri 7 në gjithësi Thotë Allahu në Kuran: “Allahu është Ai që krijoi shtatë palë qiej dhe prej tokës aq sa ata…”…

Read More