1. Home
  2. Islam

Kategori: Religjion

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë…

Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë I Dërguari i All-llahut, Muhammedi (sal-lAll-llahu ‘alejhi ues-sel-lem) ka thënë: Ai që thotë gjatë ditës shtatë herë: All-llahumme inni es’elukel-Xhenneh, ue e’udhu bike minen-nar.(O All-llahu im, kërkoj prej…

Read More
NJË DUA RAMAZANI E HARRUAR NË MESIN TONË

NJË DUA RAMAZANI E HARRUAR NË MESIN TONË

NJË DUA RAMAZANI E HARRUAR NË MESIN TONË Ubadeh b. Samiti radiallahu anhu tregon se kur vinte muaji Ramazan, i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ve selem na mësonte këtë lutje:Allahumme sel-limni min Ramedane, ve…

Read More
Si është mënyra e larjes nga xhunubllëku?

Si është mënyra e larjes nga xhunubllëku?

Si është mënyra e larjes nga xhunubllëku? Përgjigje: Lavdi Allahut, Zotit të botëve. Larja nga xhunubllëku ka dy mënyra: mënyrën e obligueshme dhe atë të pëlqyeshme. Mënyra e obligueshme është përfshirja e tërë trupit me…

Read More
A takohen, a vizitohen dhe a bisedojnë shpirtrat e të vdekurve?

A takohen, a vizitohen dhe a bisedojnë shpirtrat e të vdekurve?

A takohen, a vizitohen dhe a bisedojnë shpirtrat e të vdekurve? Kjo është një çështje me rëndësi të madhe. Ne themi se shpirtrat janë dy llojësh: shpirtra të dënuar dhe sbpirtra të begatuar. Shpirtrat e…

Read More
Kjo është drejtësia e Allahut…!!? (“O Musa, shko te kroi (burimi i ujit) dhe vetëm përcjell se çfarë do të ndodh atje!”)

Kjo është drejtësia e Allahut…!!? (“O Musa, shko te kroi (burimi i ujit) dhe vetëm përcjell se çfarë do të ndodh atje!”)

Kjo është drejtësia e Allahut…!!? (“O Musa, shko te kroi (burimi i ujit) dhe vetëm përcjell se çfarë do të ndodh atje!”) Musai a.s. e pyeti Allahun e Madhërishëm, duke i thënë: “O Zot, më…

Read More
SubhanaAllah! Mos e le pa e lexuar! dikur ekzistonte një pemë e madhe e Mollës!

SubhanaAllah! Mos e le pa e lexuar! dikur ekzistonte një pemë e madhe e Mollës!

SubhanaAllah! Mos e le pa e lexuar! dikur ekzistonte një pemë e madhe e Mollës! Dikur ekzistonte një pemë e madhe e mollës. Një vogëlush dëshironte çdo ditë të luante rreth kësaj molle. Ngjitej deri…

Read More
Duaja ne raste kur te kaplon merzia

Duaja ne raste kur te kaplon merzia

Duaja ne raste kur te kaplon merzia “O Zoti im, une jam robi yt, biri i robit Tend dhe i robereshes Sate, balli im eshte ne doren Tende. Vendimit e Tua mbi mua kalojne, i…

Read More
Kur dikush nga ju martohet, le të thotë:

Kur dikush nga ju martohet, le të thotë:

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kur dikush nga ju martohet, le të thotë: ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻧﻲ ﺃﺳﺄﻟﻙ ﺧﻳﺭﻫﺎ ﻭﺧﻳﺭ ﻣﺎ ﺟﺑﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ، ﻭﺃﻋﻭﺫ ﺑﻙ ﻣﻥ ﺷﺭﻫﺎ ﻭﺷﺭ ﻣﺎ ﺟﺑﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ “O Allah! Të lutem vetëm…

Read More
Thuaji këto sure nga 7 herë cdo ditë (shërohu nga shumë sëmundje)

Thuaji këto sure nga 7 herë cdo ditë (shërohu nga shumë sëmundje)

Ilaci i mesyshit dhe sihrit Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij,…

Read More
Kujt i janë shtuar brengat dhe mërzitë, le të shton fjalën

Kujt i janë shtuar brengat dhe mërzitë, le të shton fjalën

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë:Kujt i janë shtuar brengat dhe mërzitë, le të shton fjalën:La haule ve la kuvvete il-la bil-lah (Nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e Allahut)

Read More