1. Home
  2. Islam

Kategori: Religjion

Mos flej para se ti drejtohesh Krijuesit me këto tri lutje!

Mos flej para se ti drejtohesh Krijuesit me këto tri lutje!

Mos flej para se ti drejtohesh Krijuesit me këto tri lutje!O Zoti im,ma mundëso të pëndohem sinqerisht para vdekjes.O Zoti im,Rrotullues i zemrave,bëje të qëndrushme zemren time në fenë tënde.O Zoti im,të lus që fundi…

Read More
Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani?

Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani?

Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani? “Shejtani ju premton juve varfërinë dhe ju urdhëron për turpe, kurse Allahu ju premton falje prej Tij dhe mirësi, dhe Allahu është Dhurues i Madh, i…

Read More
10 Caktimet qe ndodhin ne Naten e Kadrit

10 Caktimet qe ndodhin ne Naten e Kadrit

10 Caktimet qe ndodhin ne Naten e Kadrit Ç’ndodh në këtë natë:1.Në këtë natë vendoset fati i të gjitha krijesave për vitin e ardhshëm. 2.Në këtë natë shkruhet se kush do të jetojë dhe kush…

Read More
Si të bësh dua dhe të mos kthehet mbrapsht?

Si të bësh dua dhe të mos kthehet mbrapsht?

Nëse dua’ja shoqërohet me praninë e zemrës, me përqendrimin e saj për të realizuar kërkesën si dhe nëse kjo dua’ bëhet në kohët e përshtatshme, atëherë ajo nuk kthehet asnjëherë mbrapsht.Kohët e përgjigjes së dua’së…

Read More
ÇKA KA THËNË XHIBRILI (A.S.) KUR E KA PA XHENETIN DHE XHEHENEMIN?

ÇKA KA THËNË XHIBRILI (A.S.) KUR E KA PA XHENETIN DHE XHEHENEMIN?

ÇKA KA THËNË XHIBRILI (A.S.) KUR E KA PA XHENETIN DHE XHEHENEMIN?Sa herë që na ndodh ndonjë sprovë, dhe kur mendojmë se nuk do të jemi në gjendje të luftojmë me të edhe për një…

Read More
Çka dini për xhinin të cilit i pëlqen dhe dashurohet në ju?!

Çka dini për xhinin të cilit i pëlqen dhe dashurohet në ju?!

Çka dini për xhinin të cilit i pëlqen dhe dashurohet në ju?!Çka dini për Xhinin të cilit i pëlqeni dhe dashurohet në ju?Ti je në nevojtore e zhveshur, pa tesha dhe i pëlqen trupi yt.Ti…

Read More
Si shlyhen mëkatet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit?

Si shlyhen mëkatet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit?

Si shlyhen mëkatet, qofshin ato edhe sa shkuma e detit?Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Kush e lartëson Allahun me tesbih ( me fjalën SubhanAllah) pas çdo…

Read More
Dua shqip për shkatërrimin e atyre qe kane magji në shpi (familje)

Dua shqip për shkatërrimin e atyre qe kane magji në shpi (familje)

O Zot, ndihmoje librin, fenë Tënde dhe sunetin e pejgamberit Tënd alejhissalatu vesselam. O Zot, jepi shërim robit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje.O Zot, zbrite shërimin. O Zot, largoje çdo sëmundje.O Zot,…

Read More
SHTATË MREKULLITË E DYNJASË

SHTATË MREKULLITË E DYNJASË

SHTATË MREKULLITË E DYNJASË Mësuesja kërkoi nga nxënësit të hulumtojnë për shtatë mrekullitë e dynjasë. Edhe përkundër mospajtimeve mes nxënësve, shumica e tyre ishin të mendimit se këto shtatë mrekulli të dynjasë janë më të…

Read More
Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin:

Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin:

Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin: 1. Devotshmëria. 2. Realizimi i premtimeve.3. Bujaria. 4. Sjellja e mirë.(Imam ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë.)

Read More