Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.

Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.Ka thënë shejkhu dhe dijetari i mirënjohur, Abdulaziz bin Baz -Allahu e mëshiroftë : “Kjo kohë në të cilën jetojmë, është kohë për Butësi, Durim dhe Urtësi e nuk është kohë për Ashpërsi, sepse shumica e njerëzve janë në injor’ancë (të paditur), të shkujdesur e duke u dhënë përparësi çështjeve të dunjasë.

Prandaj duhet patjetër Durim, duhet patjetër Butësi, derisa daveti (thirrja) t’u arrijë atyre, t’u transmetohet e derisa atyre t’u mësohen (çështjet e fesë).E lusim Allahun që t’i udhëzojë të gjithë!  Mexhmuù Fetaua Ibn Baz 8/376.

Gazetari

Read Previous

Fjale te bukura nga Profeti alejhi selam

Read Next

Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit.