Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote dhe boten tjeter.

Ka thënë dijetari i nderuar, Muhammed Bin Salih El Uthejmin -Allahu e mëshiroftë-:

“I logjikshmi kur lexon Kuranin (Fjalën e Allahut), do të shikoj dhe do të njohi vlerën e vërtete të kësaj bote, e cila nuk është gjë tjetër veçse vendmbjellja e Akhiretit (botës tjetër).Prandaj, shiko se çfarë ke mbjellë për boten tjeter. Nëse ke mbjellë mirësi, atëherë përgëzohu me të korra të kënaqshme, e nëse çështja është e kundërta e kësaj, atëherë e ke humbur këtë botë dhe botën tjetër”.  Shpjegimi i Rijadh Es Salihijn 3/358.

Gazetari

Read Previous

Mos u ul derisa ti falësh këto 2 rekate

Read Next

Mbaji gjithmon me vete keto 4 keshilla madheshtore.